Andrewex Tvärskog Timber AB logotype
Andrewex Tvärskog Timber AB ägare på Stortorget i Kalmar.

Vi äger Andrewex Tvärskog Timber AB

Andrewex – ABWood Group är ett polskt familjeägt företag som har varit verksamt inom träindustrin i över 30 år.

2016, som en del av vår utlandsexpansion, tog vi över tillgångarna i det svenska företaget Rörvik Tvärskog Timber AB, som idag verkar under namnet Andrewex Tvärskog Timber AB.

Sebastian Paradowski, styrelseordförande för Andrewex Tvärskog Timber AB. VD för Andrewex sp. z o.o. samt ABWood sp. z o.o.

Sebastian Paradowski

Styrelseordförande för Andrewex Tvärskog Timber AB.
VD för Andrewex sp. z o.o. och ABWood sp. z o.o.

Skicka epost till: Sebastian Paradowski