Andrewex Tvärskog Timber AB logotype

Nu levererar vi till Andrewex UK

Anton Gumbricht och iUlf Gumbricht, Johan Nilsson & co AB, samt Joakim Blomberg, Andrewex Tvärskog Timber AB, deltag när fartyget Rikke B Limassol lastades i Kalmar.
Anton Gumbricht och Ulf Gumbricht, Johan Nilsson & co AB, samt Joakim Blomberg, Andrewex Tvärskog Timber AB, deltag när fartyget Rikke B Limassol lastades i Kalmar.

Nu är det dags för vårt nya bolag i Storbritannien, Andrewex UK, att börja leverera våra produkter där.

Under ett par års tid har vi levererat åtskilliga kubikmeter konstruktionsvirke med fartyg till hamnen Shoreham i Storbritannien och kunden MDM. Vecka 7 och vecka 9 2023 har vi skeppat totalt 1000 m3 TR 26 samt tryckta 6-meters reglar dit. På bilderna här intill ser du hur lastningen av en av transporterna från Kalmar hamn gick till.

Men nu är det alltså premiär för att också börja skicka virke över Nordsjön till vårt eget nyetablerade bolag i Storbritannien, Andrewex UK.

Dessa transporter, om 300 m3 konstruktionsvirke, kommer att gå varannan till var tredje vecka, från hamnen i Karlshamn till Shernees. Vi kommer också att skeppa några få gånger per år från hamnen i Kalmar.