Andrewex Tvärskog Timber AB logotype

Nu är hjärtat i nya hyvellinjen på plats

Andrewex Tvärskog Timber AB får sin nya hyvel lyft på plats.
Den nya hyveln, Waco Gigant, lyfts på plats.

Måndagen den 25 september 2023 välkomnade vi hjärtat i den nya hyvellinjen, då en helt ny hyvel från Mouldex levererades till Tvärskog på långtradare från Halmstad.

När hyvellinjen står klar i början av november så kommer den att kunna producera 40 000 kubikmeter hyvlat virke per år, när den körs på dagskift.

– Det här är ett jättesprång för oss. Med den nya hyvellinjen kan vi tredubbla produktionen jämfört med tidigare, eller ännu mer. Tidigare behövde vi outsourca mycket av vår hyvling till en extern leverantör, men nu kommer vi att kunna hyvla allt själva i vårt eget hus, säger vd:n Thomas Gustafsson.

Erbjuder hyvling på lego

Beslutet om sågverkets största investering någonsin togs i maj 2022. Totalt kommer investeringen att kosta runt 30 miljoner kronor.

Väl investerade pengar enligt Thomas Gustafsson:

– Vi exporterar merparten, runt 90 procent, av våra produkter. Huvuddelen går till vårt dotterbolag i Storbritannien samt till den amerikanska marknaden. Där efterfrågas enbart hyvlade varor. Att vi kan hyvla själva är en förutsättning för att vi ska kunna leverera stabilt till dessa marknader.

Samtidigt kommer det att finnas kapacitet för ytterligare produktion i hyvellinjen. Thomas Gustafsson lyfter därför fram att han nu kan erbjuda hyvling till andra – så kallad “legohyvling”.

– Det kommer att finnas kapacitet även till vidareförädling av andras virke i hyveln.

Gigant-hyvel

Konstruktion och installation av den nya hyvellinjen har utförts i nära samarbete med företaget Almab, som är ansvarigt för projektets genomförande, medan själva hyveln kommer från Mouldex i Halmstad.

– Det är en Waco Gigant med nio spindlar, berättar Thomas Gustafsson. Den kommer att kunna hyvla med en högsta matningshastighet om 250 löpmeter per minut.

För att få plats med hela hyvellinjen har en gammal fingerskarvslinje nedmonterats. Dessutom har vi gjort en tillbyggnad om 70 kvadratmeter, för att inrymma en ny press- och bandningsmaskin, samt en luftkompressor.

Den 13 december – på Luciadagen – planerar vi att hålla den officiella invigningen av den nya hyvellinjen. Något som Thomas Gustafsson ser fram emot:

– Denna investering markerar en viktig milstolpe för oss och stärker vår position som en betydande aktör inom sågverksindustrin. Vi ser fram emot de möjligheter som den nya hyvellinjen öppnar för oss!