Andrewex Tvärskog Timber AB logotype

Certifikat

Framtid och miljö

För oss på Andrewex Tvärskog Timber AB är ett hållbart skogsbruk en förutsättning för vår verksamhet, liksom det är en grundpelare för den hållbara utveckling som alla länder i Förenta Nationerna kom överens om 2015, i de Globala Målen.

Vi är stolta över att inneha två certifikat som bidrar till att låta nya generationer uppleva en hållbar värld med stor framtidstro.

Allt virke vi producerar är certifierat som FSC® (licensnummer FSC®-C023399 ) eller PEFC. Certifikat nr: CU-COC-817739; CU-PEFC-COC-848224, SE – H8956 HT enligt ISPM 15.

Våra certifikat som visar att vi står upp för en hållbar framtid kan du ta del av här:

Produktionsrelaterade certifikat

Vi innehar certifikat för visuell gradering S10 / C16 / C24 enligt EN 338.

Vi har även certifikat för maskinsortering av TR26 och ≤ C30 enligt BS EN 338 och EN 14081.

Dokumenten som rör detta finner du här:

BSI

RISE/SP

TP

Declaration of performance